Na czym polega Duchowa Adopcja PDF Drukuj Email

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, bolesnej, chwalebnej lub światła (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz modlitwy umieszczonej w Deklaracji w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Duchowej Adopcji: www.duchowaadopcja.com.pl
 

 

Myśl dnia

Wsparcie modlitewne